Eleştirel Psikoloji Bülteni

6. SAYI YAYINDA!

Eleştirel Psikoloji Bülteni'nin "Direniş, Dayanışma, Psikoloji" başlıklı 6. sayısı yayında. Bu sayıda 26-28 Eylül 2014 tarihlerinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu'nda sunulan bildirilerden bir kısmı yer alıyor.

6. sayıyı buradan okuyabilirsiniz.

Eleştirel Psikoloji Bülteni

Eleştirel Psikoloji Bülteni internet üzerinde düzenli olarak yayınlanan bir dergidir. Eleştirel Psikoloji Bülteni daha güzel ve yaşanır bir dünya hayaliyle toplumsal eşitlik ve refahın geliştirilmesi ve psikolojik bilginin bu kritik sürece her açıdan hizmet edecek şekilde yönlendirilmesini ya da dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Geçtiğimiz yüzyıl içinde görülmüştür ki psikoloji çoğu zaman insanlar üzerinde baskı kuran geniş tabanlı eşitsizlikleri görmezden gelmiş, hatta bazen açıktan bu eşitsizlikleri desteklemiş ve güçlenmelerini sağlamıştır. Psikolojiyi toplumsal dönüşüm için kullanmak, psikolojinin temel varsayımlarını ve pratiklerini eleştirel bir bakışın süzgecinden geçirmek büyük bir gereklilik ve kültürel sermayeyi yani eğitim olanaklarını elinde bulundurma şansına sahip insanlar açısından bir sorumluluk halini almıştır.

Bu amaç doğrultusunda bülten, psikolojik bir perspektif içeren ya da psikolojiyle ilgili yazılar vasıtasıyla eşitsizliğin ve toplumsal statükonun yapısal temellerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken akademik statükoyu ve anaakım psikolojinin bu toplumsal eşitsizliğe destek olan, onu besleyen yapısını da değiştirmeye ve eşitlikçi, radikal ve eleştirel bir psikoloji anlayışının gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bülten, psikolojik bilginin ideolojik doğasını, psikoloji içindeki hegemonik süreçleri, psikolojik kuramları, söylemleri ve pratikleri, bunları üreten kurumların siyasal örgütlenişlerini tartışmak, her açıdan ezilen ve mağdur insanlardan yana, eşitlikçi ve özgürlükçü, eleştirel ve toplumcu bir psikolojinin kuramsal ve pratik olanaklarını araştırmak için yola çıkmaktadır.

Bültenin sayfaları bu temel amacı benimseyen bütün araştırmacılara açıktır. Eleştirel Psikoloji Bülteni daha eşitlikçi bir dünyayı ve her düzeyde toplumsal adaleti oluşturmaya azmetmiş, psikolojinin kuram ve pratiklerini bu yönde kullanmak ya da bu yöne sevk etmek isteyen, egemen psikolojinin kuram ve pratiklerini eleştirel aklın süzgecinden geçirmek isteyecek tüm psikolog, psikiyatrist, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve bu alanlarda öğrenim gören öğrencilerin ve bu alanları konu edinmiş araştırmacıların forumu niteliğindedir.